مطالب توسط آقامیر میری

پاسارگاد نخستین شهر بوم گردی نجومی ایران زمین

پاسارگاد نخستین شهر بوم گردی نجومی ایران زمین منطقه‌اي كه امروزه با نام شهرستان پاسارگاد  مي‌شناسيم و مجموعه تاریخی پاسارگاد  هم در آن قرار دارد، از اوايل هزاره چهارم پيش از ميلاد تا اوايل هزاره دوم دارای سکونتگاه‌ها و جمعیت فراوانی بوده و آثار آن در محوطه‌هاي پیش از تاریخی «تل نخودي»، «تل سه‌آسياب» و […]