حمایت از خرس قهوه ایی

بلوک کمین و پاسارگاد زیستگاه خرسهای قهـــــــــوه ای و پلنگ ایرانی

مقدمه:
فرهنگ و طبیعت از مفاهیم بسیار کهن در تاریخ اندیشه بشر است که از دوران باستان در حوزه‌های فلسفه، اساطیر و متون دینی و امروزه در نظریه‌های سیاسی، اقتصادی، شهرسازی و محیط‌زیست‌گرایانه به شکل‌های مختلف مطرح و تبین شده است. شرایط زیستی انسان تقابل میان طبیعت و فرهنگ را به وجود آورده است. آدمها به مانند سایر گونه‌های جاندار برای تداوم بقای خود نیازمند شناخت طبیعت، عناصر و نیز دگرگونی‌های زمانی آن است. آدمیان تنها گونه‌ای از حیات وحشند که توانایی تغییر شرایط زیست‌ بوم خود را دارند، ویژگی که در طول تاریخ قدرتمندتر شده و پیامدهای تخریب‌کننده‌ای را نیز در پی داشته است.

ارتباط میان جوامع انسانی با زیست‌بوم ساکن در آن در سرزمین‌های مختلف و به دلیل تاثیرپذیری از مولفه‌هایی مانند شرایط طبیعی و اقلیمی، دانش بومی، سطح توسعه‌یافتگی در طول تاریخ و نیز انباشت سرمایه فرهنگی بسیار متفاوت بوده است. رابطه میان فرهنگ و طبیعت بر اساس دانش بومی مبتنی بر سازگاری با شرایط اقلیمی ابتدا با وقوع انقلاب صنعتی، دستاوردهای علمی و افزایش جمعیت و سپس با انقلاب اطلاعاتی و جهانی شدن بسیار دگرگون شده است. فرایندی که این گمان را به وجود آورد: فرهنگ بر طبیعت تسلط یافته است. اما بحران‌های زیست‌محیطی دهه‌های اخیر و پیامدهای فرهنگی تخریب طبیعت نشان می‌دهند چالش اصلی میان جبرگرایی فرهنگی و جبرگرایی طبیعی در قالب مفاهیمی مانند توسعه پایدار، مصرف‌گرایی، انرژی، تغییرات اقلیمی و… باقی مانده است.

درباره خرس قهوه ای پاسارگاد

خرس های پاسارگاد جانوری بزرگ جثه و قوی می باشند که هزاران سال است . در شهرستان پاسارگاد زندگی مسالمت آمیزی با بز و میش وحشی ، گرگ، کفتار،روباه،شاهباز،شاهین،پلنگ، انواع مار و غیره دارند.مشخصات ظاهری آن سری بزرگ و پهن ،گوشهای کوچک و گرد،چشم ها ریز و نزدیک به هم است. همچون سایر خرس های قهوه ای ارتفاع آن بین 90-110 سانتی متر و وزن آنها 100-250 کیلو گرم است.همچون انسان کف رو بوده و ردپاهایش شبیه به انسان است. در فصل زمستان در ارتفاعات تنگ بلاغی ، گردنه خرسی ،کوههای برفدان دشت کمینوش ،تنگ خشک و تنگ پیرچوپان  که مناطق سردسیر پاسارگاد و دشت کمین می باشند غار یا سوراخ امنی را پیدا نموده و به خواب زمستانی فرو می رود.در مدت زمستان از چربی خوراکی که تابستان و پاییز در بدنش ذخیره شده استفاده می کند . در پاییز خوردن بنه به چاق شدن آن و افزودن چربی کمک می نماید.

خرس قهوه ای پاسارگاد پس از یک دوره 6.5 تا 8.5 ماهه بارداری در هنگام خواب زمستانی 2 توله و به ندرت 3 الی 4 توله بدنیا می آورد.نوزادان کوچک و نارس با وزنی در حدود نیم کیلو ا شیر مادرشان استفاده می کنند و در بهار و ابتدای اردیبهشت به همراه مادرشان در زیستگاه دیده می شوند. تا دو سال به مادرشان وابسته هستند و در طبیعت خرس هایی تا 40 سال نیز دیده شده اند.

خرس پاسارگاد با اینکه جانوری گوشت خوار بشمار می رود از گروههای مختلف خوراکی استفاده می کند. و همه چیز خوار است . علاقه وافری به انگور ، هلو ، زرد آلو، عسل و بنه دارد. و در اواخر خرداد در منطقه قوام آباد به باغات هلو، زرد آلو وارد می شود که هر ساله گزارشهای در مورد ورود خرس به باغ های این منطقه گزارش می شود. در پاییز با رسیدن انگورآن را در باغات انگور نیز مشاهده می کنند. با رسیدن بنه و ورود بنه چینان به ارتفاعات رفته بویژه در گردنه خرسی و ننه عربی در ارتفاعات دیده می شود.

تنوع زیستی غنی منطقه پاسارگاد و وجود گونه های گیاهی و جانوری متنوع زمینه زاد و ولد خرس ها را بوجود آورده است و نزدیک به 30  قلاده خرس در منطقه زندگی می کند.خرس های پاسارگاد تابلونقاشی طبیعت می باشند.و میتوان  خرس ها را به عنوان چتر حمایتی زیستگاه پاسارگاد نام برد.

با توجه به حضور خرس قهوه ای در زیستگاه  پاسارگاد که به عنوان گوشتخواران بزرگ جثه نام گرفته وضعیت سایر جانوران و گیاهان در کل موجودات زنده بسیار خوب است.خرس قه وه ای با خوردن بنه و دانه های گیاهان به رویش درختان جنگلی و احیاء جنگلها کمک می نماید.و با خوردن آفت ها و حشرات بصورت طبیعی به کنترل انان کمک می نماید.

1
2
3
4
1

Help Me Survive?

 شعار خرسی

2

کمپین خرسی

حامی خرس قهوه ای

3

فدراسیون کشتی

حامی خرسی

4

عروسک خرسی

نماد تنوع زیستی